RIDE THE FUTURE

De mobiliteit in ons land en steden verandert. Door milieu-eisen en capaciteitsproblemen, denk aan files en beschikbare parkeerplaatsen, is de auto niet het optimale vervoermiddel in de stad. Een prachtig alternatief is een oer-Hollands product; de fiets.

Het Mobiliteitsbeeld rapport staat de conclusie dat er vaker en verder wordt gefietst, dat e-bikes door steeds jongere mensen worden aangeschaft, en dat e-bike bezitters steeds minder een gewone fiets hebben. De conclusie in het rapport is dus dat in het gebruik van de fiets een duidelijke toename is te zien. Dit als gevolg van:

  • Verjonging doelgroep e-bike.
  • Meer gebruik voor woon-werkverkeer en winkelen.
  • Grotere actieradius door e-bike gebruik.

 

Hieronder nog een aantal interessante feiten over duurzame mobiliteit:

Door de ontwikkelingen van de e-bike, ziet dat men vaker de fiets pakt en grotere afstanden gaat afleggen. In het onderzoek van Fietsberaad staat; dat de gewone fietsbezitter 18 kilometer gemiddeld per week aflegt en dat de e-biker 31 kilometer aflegt. Het positieve effect van de e-bike is dat mensen vaker de auto laten staan en eerder de fiets nemen om zich te verplaatsen.

De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto. Bij een alleenrijdende forens is dit zelfs een factor 40.

Iedere autokilometer die in de Randstad (stedelijk gebied) wordt vervangen door een fietskilometer, levert 41 cent aan maatschappelijke baten op.

Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.

Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.

71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.

Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.